' yoshiko kajitani « The Selby
 

yoshiko kajitani - designer of yoshiko creation paris

at her home - tokyo - november 2 2009

Links:
OTHER FEATURES YOU MIGHT LIKE

katsuya kamo

Hanayo and Tenko at Home in Tokyo

Yoshiharu Tsukamoto at Home and his Studio in Tokyo