' Yuriko Takagi – Photographer at her Studio in Tokyo « The Selby
 

Yuriko Takagi - Photographer

at her Studio in Tokyo

Links:
OTHER FEATURES YOU MIGHT LIKE

tatsuhiko “ryu” akashi

Yasumichi Morita-san

Yoshiharu Tsukamoto at Home and his Studio in Tokyo