Yuriko Takagi - Photographer

at her Studio in Tokyo

Links:
OTHER FEATURES YOU MIGHT LIKE

kyoichi tsuzuki

Yasumichi Morita-san

Mihara Yasuhiro